Bilbantning skadar både människor och natur?
Politiska åtgärder forceras utan samförstånd i sakfrågorna
En vädjan till beslutsfattare:
Prioritera naturlagarna före bränsleekonomin

Ramar bort

RUBRIKER
Vägverket vill väl
Myndighetspåbud motar bort vanligt folk från säkra bilar
Officiell statistik väcker farhågor
Ska utsläppen av giftfri koldioxid minskas till varje pris?

Webdata


Vägverket vill väl

Med sin resepolicy 970804 vill Vägverkets ledning att deras interna svartlistning av vissa bilar ska tillämpas av så många som möjligt - både myndigheter och företag.

Men i praktiken innebär den att de anställda inte får hyra eller köpa in de säkraste modellerna i den svenska bilparken för Vägverkets egna persontransporter. För dessa gäller resepolicyn redan 1/1 1998.

Men går det att mäta säkerhet i kilogram och miljöbelastning i liter per mil?
Eller har resepolicyn i första hand blivit politisk?
Dess effekt blir ju att låg- och medelinkomsttagare inte får råd med stora bilar.


Myndighetspåbud motar bort vanligt folk från säkra bilar

Svenska folket vill ha stora bilar. Andelen personbilar över 1500kg har ökat bland nyregistreringarna från 2% 1974 till 34% 1996.
Samtidigt har dödsrisken halverats:

Bilviktsstaplar och trafikskadekurvor i Sverige 1974-1996

Året innan ville samma tjänstemän sätta maxvikten till 1400 kg.
Se Dagens Nyheter Debatt 960729 (Livsfarligt satsa på småbilar)


Officiell statistik väcker farhågor ...

Ännu har ingen vid Vägverket svarat på 1996 års DN Debatt-fråga och lyckats förklara varför de totala trafikskadorna skulle minska om 1400 eller 1500kg sätts som maxvikt för personbilar. Vi är många som fortfarande undrar.

Det är ju enbart en fjärdedel av de bildödade som omkommer i krock med en annan personbil. Endast där skulle det kunna finnas fog för påståendet "att de tunga bilarna snattar trafiksäkerhet på de lätta bilarnas bekostnad" (sagt av Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall i tidskriften Vägskäl 4/95).

Sektorsdiagram. Bildödade fördelade på motpart 1991-1995

... förstärkta av erfarenhetsfakta från naturvetare och branschfolk:


Vägverkspolicyns gräns för bränsleförbrukning utestänger bilar i bästa miljöklassen, som avger mindre gifter än många av de "godkända" bilarna. Detta skadar naturen och gav tummen ned bl.a. från AMS-chefen i Dagens Industri.

Ska utsläppen av giftfri koldioxid minskas till varje pris?

Under Construction

Websidor om koldioxid (CO2), växthuseffekt, temperaturökning, skatter, trafik- & energipolitik.


URL= http://www.stop.se/ vvmotoss.htm (klicka bort ramar här)
fr.1998-01-01
© StOP (Strandbergs OlycksPrevention), SE-59054 Sturefors, Sweden.

Enter StOP Home Website http://www.stop.se/

Innehåll i ram med hemsidan Innehåll